รับสมัครสมาชิกชมรมดาราศาสตร์ปี 2559

  เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่สนใจเรื่องดาราศาสตร์และจักรวาลสมัครเป็นสมาชิกชมรมดาราศาสตร์ ประจำปี 2559 โดยสามารถสมัครผ่านระบบนักศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีคุณสมบัติ มีความสนใจหรือต้องการศึกษาทางด้านดาราศาสตร์ ดวงดาวและ เครื่องมือทางดาราศาสตร์ เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้จักรวาลกับพวกเรา  

Read more

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมนอกหลักสูตรที่นักศึกษาจัดขึ้นเองด้วยความสมัครใจ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กิจกรรมนอกหลักสูตร”

Read more