ดาราศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อชุมชนปีที่ 8

ดาราศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อชุมชนปีที่ 8 นักศึกษาและอาจารย์  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 132 คน ออกค่ายดาราศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อชุมชนปีที่ 8 ที่โรงควนสุบรรณวิทยา ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21-23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.

Read more

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สานต่อ “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 นี้ คณะครุศาสตร์ มรส.จะจัดงาน “ทิชเชอร์ โชว์” (Teacher Show) ขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อนำเสนอผลงานในวงการผลิตครู

Read more

กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์

กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ นศ ท่านใดมีความสามารถในการถ่ายรูปให้สวยดังนี้ มาถ่ายรูปในพร๊อพนี้ให้หน่อยครับ #ไว้โปรโมตหลักสูตรและชมรมดาราศาสตร์ เปลี่ยนคนเป็นใส่เสื้อชมรมดาราศาสตร์รุ่นปัจจุบัน ถ่ายที่ลานหน้าหอประชุม ฉากหลังเป็นหอประชุม กล้องโทรทรรศน์พร้อม เลเซอร์พร้อม

Read more

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมนอกหลักสูตรที่นักศึกษาจัดขึ้นเองด้วยความสมัครใจ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “กิจกรรมนอกหลักสูตร”

Read more