งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

2014

Bannarak Khumraksa, Wong Phakhodee ; Pattarawarapan, Mookda

Ultrasound-assisted solventless synthesis of amines by in situ oxidation/reductive amination of benzyl halides Journal Article

RSC Advances, 4 (39), pp. 20454-20458, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

2013

Bannarak Khumraksa Wong Phakhodee, Mookda Pattarawarapan

Rapid oxidation of organic halides with N-methylmorpholine N-oxide in an ionic liquid under microwave irradiation Journal Article

Tetrahedron Letters, 54 (15), pp. 1983–1986, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

2012

Parintip Rattanaburi Bannarak Khumraksa, Mookda Pattarawarapan

Synthesis and applications of Fe3O4-diisopropylaminoacetamide as a versatile and reusable magnetic nanoparticle supported N,N-diisopropylethylamine equivalent Journal Article

Tetrahedron Letters, 53 (22), pp. 2689–2693, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

 

งานวิจัย/บทความทางวิชาการ

acadamic-papers
+ ดูทั้งหมด

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา

texts-document
+ ดูทั้งหมด

ผลงานนักศึกษา

research
+ ดูทั้งหมด