ดาราศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อชุมชนปีที่ 8

ดาราศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อชุมชนปีที่ 8 นักศึกษาและอาจารย์  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 132 คน ออกค่ายดาราศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อชุมชนปีที่ 8 ที่โรงควนสุบรรณวิทยา ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21-23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.

Read more