ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564