ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มรภ.สุราษฎณ์ธานี รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 15 จังหวัดภาคใต้ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

ประกาศผล!!!!!!!!!!
TCAS2 รอบโควต้าพื้นที่ภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 15 จังหวัดภาคใต้ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป http://admission.sru.ac.th/tcas65/