กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครูวิทยาศาสตร์ 2565

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครูวิทยาศาสตร์ 2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

นำโดยนายเจษฎา อนุวัฒน์ ประธานนักศึกษาสาขาวิชาววิทยาศาสตร์ทั่วไป นำทีมจัดกิจกรรม

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครูวิทยาศาสตร์ 2565 ณ ลานชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์

โดยมี อ.ณัฐพล หนูจีนจิตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเป็นประธานในการเปิดงาน

และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ 2565 โดยมี ดร.ชุติมา วิชัยดิษฐ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เป็นประธานในพิธี