ชื่นชม ยกย่อง นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเลเป็นตัวแทนธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเลและสำนักงานใหญ่ ได้มอบหนังสือขอบคุณแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว คณบดีคณะครุศาสตร์ ในโอกาสที่ นางสาววรรณพร ชนะชน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ได้เก็บเงินที่ตกค้างจากตู้ฝากเงินของธนาคาร ณ สำนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเล และนำเงินส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อนำส่งคืนแก่เจ้าของเงินต่อไป ในการนี้ธนาคารกรุงไทยจึงซาบซึ้งในความซื่อสัตย์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลในสังคม และแสดงความขอบคุณมายังนักศึกษาและคณะครุศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาขุนทะเลได้มอบของที่ระลึกจากธนาคารเพื่อเป็นการขอบคุณแก่นางสาววรรณพร ชนะชนด้วย