ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ Mister EDU Freshy Star 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

นายธนากร ช่วยนคร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Mister EDU freshy star 2022 พร้อมกับรางวัลพิเศษ Mister Photogenic Model

และนางสาวนิรากร โพธิ์แก้ว ที่ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 Miss EDU freshy star 2022 พร้อมกับรางวัลพิเศษ True Love จาก True 5G

ขอบคุณภาพจาก สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์