กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการ 2566 รอบ 4 Entrance 28 มกราคม 2566

กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการ 2566 รอบ 4 Entrance สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี และฟิสิกส์ วันที่ 28 มกราคม 2566ณ อาคารคณะครุศาสตร์ ในการสอบครั้งนี้มีการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการในวิชาความรู้ทั่วไป ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์

Read more

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครูวิทยาศาสตร์ 2565

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครูวิทยาศาสตร์ 2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ นำโดยนายเจษฎา อนุวัฒน์ ประธานนักศึกษาสาขาวิชาววิทยาศาสตร์ทั่วไป นำทีมจัดกิจกรรม กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครูวิทยาศาสตร์ 2565 ณ ลานชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มรภ.สุราษฎณ์ธานี รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 15 จังหวัดภาคใต้ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

ประกาศผล!!!!!!!!!! TCAS2 รอบโควต้าพื้นที่ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 15 จังหวัดภาคใต้ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป http://admission.sru.ac.th/tcas65/

Read more

ตรวจสอบคุณสมบัติและสาขา รับสมัครรอบที่ 4 https://reg.sru.ac.th/registrar/appquotalist.asp?avs705233391=1 รับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp   วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2564 ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด

Read more

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตาพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-22 มีนาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 077-913357 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://admission.sru.ac.th/tcas64/ สาขาที่เปิดรับ คณะครุศาสตร์ หลักสูตร

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 มกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 มกราคม 2564 หลักฐานประกอบการสมัคร (ยื่นวันสอบสัมภาษณ์) ใบสมัครการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง นักเรียนจะต้องเข้าไปบันทึกข้อมูล การสมัครได้ที่https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp  ให้นักเรียนพิมพ์ใบสมัครและติดรูป ถ่ายจำนวน

Read more

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 2564 โครงการ SRU Smart Profile 2021 คณะครุศาสตร์

ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการ SRU Smart Profile 2021 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วันอังคารที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.

Read more

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครการ Smart profile คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครการ Smart profile ปีการศึกษา 2564 คุณสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1. มีความประพฤติดี 2. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค ติดต่อร้ายแรง และโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 3. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร 4. กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Read more