ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูนวัตกร

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการ และขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุปัน เข้าร่วมรับฟัง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจัดโครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสูงในการสอบบรรจุข้าราชการครู: กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเป็นครูนวัตกร (อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ศึกษษ) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ในรูปแบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2565

ลิงก์เข้าประชุม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เร็ว ๆนี้