ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564  

Read more

ตรวจสอบคุณสมบัติและสาขา รับสมัครรอบที่ 4 https://reg.sru.ac.th/registrar/appquotalist.asp?avs705233391=1 รับสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp   วันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2564 ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด

Read more

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( หลักสูตรออนไลน์) ปี พ.ศ. 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( หลักสูตรออนไลน์) ปี พ.ศ. 2564 ตามไฟล์แนบในลิงก์ ด้านล่าง รายชื่อผู้เข้าอบรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 https://drive.google.com/file/d/1M19jCiipnnP4CKu220axqbr7qMPD23yQ/view?usp=sharing รายชื่อผู้เข้าอบรมระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 https://drive.google.com/file/d/1y_NS7FzvPteEx-Sdvaddr6Onm8_xLCe2/view?usp=sharing  

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( หลักสูตรออนไลน์ )

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( หลักสูตรออนไลน์ ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 20 พ.ค. 2564     ครูเข้าทำแบบทดสอบ Pre-test และดูวีดิทัศน์ในระบบหลังทำแบบทดสอบ ในเวบไซต์ https://21century.ipst.ac.th/pages/login 22-23 พ.ค. 2564  อบรมออนไลน์

Read more

ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ และขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมกลุ่มไลน์

หน่วยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ศูนย์สุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ และขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ที่ลงทะเบียนเข้าอบรมสำเร็จแล้ว (ในระบบของ สสวท.) เข้าตรวจสอบอีเมลของตนเอง (ที่ใช้ในการสมัคร) เพื่อรับข้อมูลการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับข้อมูลจากศูนย์ฝึกอบรมฯ หรือสามารถเข้าร่วมกลุ่มตาม ลิงก์ หรือ QR Code ที่แนบมานี้นะครับ วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ลิงก์เข้ากลุ่ม

Read more

ขอเชิญนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 มี.ค. ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. พ.ศ. 2564 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ ED603 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตาพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-22 มีนาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 077-913357 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://admission.sru.ac.th/tcas64/ สาขาที่เปิดรับ คณะครุศาสตร์ หลักสูตร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 ***หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อให้เลือกสาขาวิชาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 ทางลิงก์ http://admission.sru.ac.th/tcas64/

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 มกราคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 มกราคม 2564 หลักฐานประกอบการสมัคร (ยื่นวันสอบสัมภาษณ์) ใบสมัครการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง นักเรียนจะต้องเข้าไปบันทึกข้อมูล การสมัครได้ที่https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp  ให้นักเรียนพิมพ์ใบสมัครและติดรูป ถ่ายจำนวน

Read more

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 2564 โครงการ SRU Smart Profile 2021 คณะครุศาสตร์

ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการ SRU Smart Profile 2021 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วันอังคารที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.

Read more